Surowce wtórne

Spółka LEBAL powstała 26 kwietnia 2012 jako spółka akcyjna. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w skupie metali, makulatury oraz surowców wtórnych, a także w sprzedaży wyrobów hutniczych. Od momentu powstania firma jako swój priorytet uznała dbanie o środowisko, z czasem wprowadziła także Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, w tym prowadzenie racjonalnej gospodarki w trosce o środowisko i ograniczanie ilości powstających odpadów.

Przyszłościowym celem firmy jest zwiększanie satysfakcji klientów i troski o rozwój świadomości na rynku lokalnym, który obejmuje propagowanie i stosowanie się do ochrony środowiska naturalnego, w tym także podnoszenie świadomości ekologicznej u wszystkich swoich pracowników. LEBAL S.A. działa głownie na rynku tureckim i niemieckim.